partner-3-0.png
  • Bác học là một trong những giá trị mà Bác Nhã muốn truyền tải đến cho bạn học. Lựa chọn Bác Nhã là lựa chọn mở ra cánh cửa của sự thông thái, lựa chọn phong cách sống thanh lịch, trang nhã. Bác Nhã chứa đựng những kiến thức sâu sắc, uyên bác và đầy cảm hứng.
  • Đa văn là học nhiều hiểu rộng. Kiến thức là vô cùng vô tận, không bao giờ bị bào mòn bởi dòng chảy của thời gian. Bởi vậy, Bác Nhã mong muốn mang đến một khối lượng kiến thức dồi dào, phong phú về mặt tinh thần.
  • Trí huệ là sự thông tuệ. Một trong những mong muốn của Bác nhã là mang những kiến thức mà sách mang tới sẽv được bạn đọc tích luỹ. Dần dần, những kiến thức này sẽ trở thành hành trang, luôn luôn kề vai sát cánh với bạn đọc trên con đường học tập, sự nghiệp cũng như cuộc sống.

viện nghiên cứu bác nhã

Viện nghiên cứu Hán ngữ và phát triển giáo dục Bác Nhã sẽ là Viện Nghiên cứu Hán ngữ và phát triển văn hoá đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. 100% lợi nhuận sẽ được tái đầu tư để phát triển hoạt động sáng tạo, nghiên cứu của giáo viên cũng như người học.

Viện nghiên cứu Hán ngữ và phát triển giáo dục Bác Nhã có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ngôn ngữ tiếng Trung ở Việt Nam, ứng dụng các thành quả nghiên cứu khoa học vào đời sống thực tiễn xã hội; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về ngôn ngữ học. Viện thúc đẩy phong trào học và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc trong cộng đồng học sinh, sinh viên, giáo viên và học giả Việt Nam, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực giỏi ngoại ngữ, vững chuyên ngành trên phạm vi cả nước.